Biografia

Zbigniew Romańczuk urodził się 9 kwietnia 1960 roku. Ukończył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. W latach 1993 – 1994 przebywał na stypendium w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. W latach 2010 – 2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Artystycznych i Nauki,
a w latach 2012 – 2016 Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Sztuki w Szczecinie.
Od 2017 r. jest kierownikiem Katedry Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. W 2018 r. otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 2010 – 2017 realizował projekt artystyczno-naukowy Grid system podejmujący problematykę obrazu w epoce rozwoju technik reprodukcji, przetwarzania i kreowania obrazów prowadzących do ich hybrydyzacji. Powstałe prace były oparte na zapisie cyfrowym, określającym pikselową strukturę obrazu, konfiguracji geometrycznych elementów o silnych efektach optycznych i gęstych strukturach modularnych, podporządkowanych dyscyplinie rytmu. Kolejne wystawy z tego cyklu ukazywały technologiczne i kulturowe uwarunkowania tworzenia koncepcji artystycznych, odnosiły się do możliwych scenariuszy rozwoju kultury wizualnej oraz do problemu autonomii obrazu i autoreferencyjności jego przekazu.

Prace z tego cyklu prezentowane były m. in. na wystawach:

– Natura obrazu, Galeria Punkty Widzenia, Gorzów Wielkopolski, 2010
– Obrazy edytowane, Muzeum Narodowe, Szczecin, 2013
– Geometria koloru, Galeria BWA Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, 2013
– Pictorial space, Galeria Kierat ZPAP, Szczecin, 2013
– Spatial screens, Galeria Schloss Bröllin, International art research location (DE), 2013
– Wizualne reprezentacje, Muzeum Lubuskie, Gorzów Wielkopolski, 2014
– Hidden energies, Galeria Kierat ZPAP, Szczecin, 2014
– Osobliwość obrazu I, Galeria ZPAP, Gdańsk, 2014
– Grid System I, Galeria Scena, Bałtycka Galeria Sztuki, Koszalin, 2015
– Grid System II, Bałtycka Galeria Sztuki, Słupsk, 2015
– Singularity of picture, MS Gallery, Wakayama (JP), 2015
– Osobliwość obrazu II, Galeria Stara Rzeźna, Szczecin, 2015
– Moving pictures, Galeria Profil CKZ, Poznań, 2016
– Geometria ekranu – geometria obrazu, Centrum Sztuki Galeria El, Elbląg 2016
– 5 Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, Galeria Centrum Designu, Gdynia 2016
– XXV Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 2016
– Digital code image, Galeria Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Gdańsk, 2016
– Second Sight, Galeria XS, Instytut Sztuk Pięknych, Kielce, 2017
– Obrazy cyfrowe, Galeria Rondo sztuki, Katowice, 2017

Prace ukazane w ramach cyklu Grid system stały się przyczynkiem do podjęcia teoretycznej refleksji przez autorów monografii Nowe pola obrazowania – cyfrowe malarstwo na przykładzie „Grid system” Zbigniewa Romańczuka (publikacja została wydana przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki w Szczecinie w 2016 r. pod redakcją Ryszarda Ziarkiewicza i redakcją naukową dr Joanny Szczepanik, recenzję wydawniczą napisał prof. Piotr Zawojski).

www.magazynsztuki.eu/ksiazki/nowe-pole-obrazowania/
www.magazynsztuki.eu/pliki/nowe_pola_obrazowania_zbigniew_romanczuk_www.pdf