Articles

– Publikacja artykułu i prac, Katja Bülow, Kraft der Farbre im IBZ,
Rostocker Anzeiger 2005, nr 284/53

– Publikacja artykułu i prac, Bożena Kuszela Obraz powstaje dwa
razy, The University Review, A quarterly of Szczecin University
2006, nr 1-3, ISSN 1427-4736

– Publikacja artykułu i prac, Bożena Kuszela Abstrakcyjne światy
Zbigniewa Romańczuka, Przegląd Uniwersytecki 2006, nr 1-2,
ISSN 1427-4736

– Publikacja artykułu i prac, Ausstellung moderner Malerei –
Lichtstruktur – nach Romańczuk und Sala, Polonica Deutsch –
Polnische Zeitschrift für Deutschland 2006, nr 12, ISSN 1435-9642
00339938

– Publikacja prac w katalogu wystawy Malarstwo, Galeria L, Szczecin

2008

– Publikacja prac w almanachu Obecność. Związek Polskich Artystów
Plastyków Okręg Szczeciński 1945–2011, Szczecin 2013, ISBN
978-83-7518-359-7

– Publikacja prac w katalogu wystawy Geometria koloru, Galeria
BWA, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski 2013, ISBN
978-83-61781-37-0

– Publikacja prac w katalogu wystawy Medialny stan wyjątkowy,
Szczecin 2013, ISBN 978-83-9303396-5-4

– Wizualne reprezentacje Zbigniew Romańczuk, red. L. Karwowski,
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2013, ISBN 978-83-
63365-02-8

https://issuu.com/wydawnictwamuzeumnarodowegowsz/docs/wizualne_reprezentacje_1.
http://docslide.pl/documents/wizualne-reprezentacje-zbigniew-romanczuk-visual-representations-zbigniew.html.
http://sklep.muzeum.szczecin.pl/publikacje-mns/wizualne-reprezentacje-zbigniew-romanczuk-szczegoly.html.

– Publikacja prac na stronie internetowej Galerii BWA Miejskiego
Ośrodka Sztuki, Gorzów Wielkopolski, 2013

– Publikacja prac z wystawy Geometria koloru w Galerii BWA
w Gorzowie Wielkopolskim, (filmowa dokumentacja dostępna na
stronie) https://www.youtube.com/watch?v=FdAR_ZktDZk

– Publikacja prac w katalogu Art. Teritories/networks, Gorzów
Wielkopolski 2013, ISBN 978-83-933544-3-6

– Publikacja prac w katalogu wystawy Powrót do szkoły. Medialny
stan wyjątkowy III, Szczecin 2014, ISBN 978-83-930396-6-1

– Publikacja prac na stronie internetowej Galerii Kierat Związku
Polskich Artystów Plastyków, Szczecin, 2014

– Publikacja prac na stronie internetowej Galerii 022, Dom Artysty
Plastyka, Warszawa, 2014

– Publikacja prac na stronie internetowej Muzeum Lubuskiego im.
Jana Dekerta, Gorzów Wielkopolski, 2014

– Publikacja prac na stronie internetowej Galerii Scena, Bałtycka
Galeria Sztuki, Koszalin, 2015

– Publikacja prac na stronie internetowej Emancipation challenges at
the intersection of American and european Philosphy, Art. As
experience and formal emancipation, 2015

– Publikacja artykułu naukowego i prac, Zbigniew Romańczuk Ekran
jako symptom współczesnej kultury wizualnej, w: Pomiędzy
prawdą a zmyśleniem u źródeł interpretacji w malarstwie
współczesnym, Toruń 2015, ISBN 978-83-231-231-3452-7

– Publikacja artykułu na stronie internetowej, R. Ziarkiewicz,
Zbigniew Romańczuk – Grid system, Bałtycka Galeria Sztuki,
Słupsk 2015

– Publikacja artykułu J. Szczepanik, Zbigniew Romańczuk – Grid
system, „Magazyn Sztuki w Sieci” 2015

– Publikacja prac w pracy monograficznej Nowe pola obrazowania –
cyfrowe malarstwo na przykładzie „Grid system” Zbigniewa
Romańczuka, red. J. Szczepanik, Akademia Sztuki w Szczecinie,
Szczecin 2016, ISBN 978-83-63072-84-1

– Publikacja artykułu J. Pokorna-Pietras, Widzialność niewidzialnego,
Artluk, Stowarzyszenie Artystyczne, ARTES, http://www.artluk.com/eart.php?id=68 2016.

– Publikacja artykułu A. Łukaszewicz-Alcaraz, Forms of visual
perception of image formal aesthetics on geometric abstraction in
painting on an example of Zbigniew Romańczuk’s works, ZETA
Books, Bucharest, Romania 2016

– Wykład dr A. Łukaszewicz-Alcaraz, Ontologia i fenomenologia
widzialności cyfrowej. O abstrakcji geometrycznej w malarstwie na
przykładzie prac Zbigniewa Romańczuka, Academia Electronika –
Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2016,

Ontologia i fenomenologia widzialności cyfrowej

– Geometria ekranu – geometria obrazu, „Arteon. Magazyn
o Sztuce” 2016, nr 5,
http://www.arteon.pl/index.php?letter=K&akt=.

– Ontologia i fenomenologia widzialności cyfrowej. O abstrakcji
geometrycznej w malarstwie, w: Nowe pola obrazowania – cyfrowe
malarstwo. Na przykładzie „Grid system” Zbigniewa Romańczuka,
red. J. Szczepanik, R. Ziarkiewicz, Wydawnictwo Naukowe
Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2015, ISBN 978-83-63072-
84-1

– Łukaszewicz-Alcaraz A., Forms of visual perception and ontology of
image: Formal aesthetics on geometric abstraction in painting, on
an example of Zbigniew Romańczuk’s works, Materiały
pokonferencyjne – V Meeting of Organization of Phenomenological
Organizations, 8–12 grudnia 2014, Murdoch University, Perth,
Australia (w druku).

– Publikacja prac w katalogu wystawy Artyści mówią sztuka-artysta-
dzieło, Gorzów Wielkopolski 2015, ISBN 978-83-937213-5-1

– Art. Inquiry Recherches Sur Les Artes Volume XVIII (XXVII)
Łukaszewicz-Alcaraz A., Neomodernist digital painting,
red. P. Sztabińska, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2016,
ISSN 1641-9278 / e – ISSN 2451-0327

– Publikacja prac w katalogu wystawy Moving pictures, Galeria
Sztuki Współczesnej Profil, Poznań 2016, ISBN 978-83-61090-19-9

– Publikacja prac w katalogu wystawy 25 Festiwalu Polskiego
Malarstwa Współczesnego, Szczecin 2016, ISBN 978-83-7518-3