Publications

Visibility of the invisible – new imaging technologies in artistic practice of Zbigniew Romańczuk
pdf to download

Nowe pola obrazowania

PDF
http://pliki.akademiasztuki.eu/michal.kulik/ZR/nowe_pola_obrazowania_zbigniew_romanczuk_www.pdf

Zbigniew Romańczuk | „Nowe pola obrazowania – cyfrowe malarstwo…”


Wizualne reprezentacje

http://sklep.muzeum.szczecin.pl/publikacje-mns/wizualne-reprezentacje-zbigniew-romanczuk-szczegoly.html


Geometria koloru


http://news.o.pl/2013/05/07/zbigniew-romanczuk-geometria-koloru-galeria-bwa-mos-gorzow-wlkp/#/


Drugie spojrzenie – sztuka sztucznej inteligencji – o twórczości Zbigniewa Romańczuka

PDF
http://dlibra.akademiasztuki.eu/dlibra/docmetadata?from=rss&id=496


Widzialność niewidzialnego Artluk

http://www.artluk.com/eart.php?id=68


Art Inquiry_Modernism

Neomodernist Digital Painting str. 177
ALEKSANDRA ŁUKASZEWICZ ALCARAZ

http://ltn.lodz.pl/images/ai%2018_2016_full.compressed.pdf