MEDIALNY STAN WYJĄTKOWY, MUZEUM NARODOWE, SZCZECIN 2014