Publikacje

Widzialność niewidzialnego – nowe technologie obrazowania w praktyce artystycznej Zbiniewa Romańczuka
książka pdf do pobrania
http://akademiasztuki.eu/WMINM/Artykul/wydawnictwo-artystyczno-naukowe-wydzialu-malarstwa-i-nowych-mediow-akademii-sztuki-w-szczecinie#widzialnosc-niewidzialnego-nowe-technologie-obrazowania-w-praktyce-artystycznej-zbigniewa-romanczuka

Nowe pola obrazowania

PDF
http://pliki.akademiasztuki.eu/michal.kulik/ZR/nowe_pola_obrazowania_zbigniew_romanczuk_www.pdf

Zbigniew Romańczuk | „Nowe pola obrazowania – cyfrowe malarstwo…”


Wizualne reprezentacje

http://sklep.muzeum.szczecin.pl/publikacje-mns/wizualne-reprezentacje-zbigniew-romanczuk-szczegoly.html


Geometria koloru


http://news.o.pl/2013/05/07/zbigniew-romanczuk-geometria-koloru-galeria-bwa-mos-gorzow-wlkp/#/


Drugie spojrzenie – sztuka sztucznej inteligencji – o twórczości Zbigniewa Romańczuka

PDF
http://dlibra.akademiasztuki.eu/dlibra/docmetadata?from=rss&id=496


Widzialność niewidzialnego Artluk

http://www.artluk.com/eart.php?id=68


Art Inquiry_Modernism

Neomodernist Digital Painting str. 177
ALEKSANDRA ŁUKASZEWICZ ALCARAZ

http://ltn.lodz.pl/images/ai%2018_2016_full.compressed.pdf