WIZUALNE REPREZENTACJE, MUZEUM LUBUSKIE, GORZÓW WIELKOPOLSKI 2014